Pre-wedding A

 • เตรียมชุดมาเองไม่เกิน 3 ชุด

 • ถ่ายนอกสถานที่ (หนึ่งชุดต่อหนึ่งสถานที่)

 • ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง

 • พื้นที่บริการภายในจังหวัดภูเก็ต (จังหวัดอื่นคิดค่าเดินทางและที่พักเพิ่มเติม)

Pre-wedding B

 • เตรียมชุดมาเองไม่เกิน 3 ชุด

 • ถ่ายนอกสถานที่ (หนึ่งชุดต่อหนึ่งสถานที่)

 • พร้อมบริการช่างแต่งหน้าทำผม

 • ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง

 • พื้นที่บริการภายในจังหวัดภูเก็ต (จังหวัดอื่นคิดค่าเดินทางและที่พักเพิ่มเติม)

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • ได้รับไฟล์ภาพพร้อมปรับแก้แสงสีทุกภาพ (ไม่รีทัช)

 • เลือกไฟล์ทำรีทัช 20 ไฟล์

 • เป็นไฟล์ jpeg ความละเอียดสูง และ ขนาดย่อสำหรับ social network

 • บันทึกไฟล์ใน Flash Drive Box Set

 • จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS

รายละเอียดอื่นๆ

 • ทุกแพคเกจจะไม่รวมค่าสถานที่ (หากมี)

 • กำหนดส่งงาน จะส่งรูปไฮไลท์ประมาณ 10-20 รูป หลังจากวันถ่ายงานประมาณ 7 วัน และส่งงานทั้งหมด 45 วันหลังจากวันถ่าย

COPYRIGHT © 2019 THANA PHOTOGRAPHY, ALL RIGHTS RESERVED.